Gør træning let for hesten

Gør træning let for hesten ved hjælp af læringsteori.

Jeg synes det er vigtigt at vi gør os tanker om hvordan vi kan optimere hestenes liv ved en god og stressfri hverdag med træning som hesten forstår via dens natur. IMG_1198

Hesten er skabt til store vidder, til nøjsomt foder, meget motion i forskellige tempi, at bruge sin store hukommelseskapacitet til at finde rundt, at huske hvor og hvad, der kan give foder, men den husker og tager omgående ved lære, hvis der opstår problemer. Hestens hjerne er skabt til hele tiden, at tage ved lære af de udfordringer, den møder.

Det er naturligt for heste at flygte, hvis de ser eller møder noget, som de vurderer som farligt, det er den letteste og enkleste måde at løse problemet på. Ved hjælp af hestenes fantastiske hukommelse, lærer de hurtigt, at skelne imellem, om det er nødvendigt, at tage flugten eller om, det er bedre at spare energi.

Hestens evne til at skelne mellem, og huske en masse ting, har vi glæde af når vi træner dem, så de opnå viden og erfaring om, hvad der er ufarligt og hvad der er farligt.

Hestene foretager selv denne træning, når de lever vildt.

Hestene får god motion på folden

Hestene får god motion på folden

Når vi holder heste, er det vores ansvar, at hjælpe dem med at lære, så de har det godt med træningen. Jeg bruger gradvis tilvænning, som giver hesten tid til at blive trygge ved det, de oplever med os og i deres miljø. Jeg træner hestene så de fuldt ud forstår og reagerer på de signaler jeg giver, når jeg håndterer og rider på dem.

Jeg tager ansvar for, at hestene lever og bruger deres evner, som de er skabt til, ved at sørge for motion, frihed på fold med andre heste, varieret foder, groft græs, grene og blade.

Læringsteori, er en videnskabelig tilgang til hestene, det virker ved, at udfordre hestene på samme måde, som de lærer nye ting på egen hånd i naturen.

Artiklen er skrevet af Solvej Poulsen