Adfærd

Det er naturligt for heste at føle tryghed, når de er sammen med  artsfæller.

Alle heste er unikke og de er motiverede af deres naturlige instinkter som er:

  • flugtinstinkt
  • flokinstinkt
  • fodermotivation
  • frihed fra smerte
  • Formering

www.blueberryhill.dk

Når jeg træner en ny hest, er den vigtigste information hesten giver mig, hvilke kombinationer af læringsstil den har. Når hesten har vist mig dette, har jeg nøglen til at, formidle øvelser fra jorden til den så det er let at forstå og udføre. Alle heste er forskellige og derfor skal træningsplanen tilpasses den enkelte hests personlighed.

Min erfaring er, at meget sensitive heste bliver trygge og tillidsfulde med korrekt træning hver dag. Fx gradvist at vænne hesten til lyde, bevægelse, agility og gåture.

Heste bliver dygtige til det, de øve sig i. Jeg er bevidst om at holde hesten rolig og afspændt under træning og ridning. Hvis der er noget som alarmerer hestens flugtinstinkt og øger stressniveauet, sænker jeg sværhedsgraden i træningen og beder den om at lave enkle øvelser som den kender. Min tilstand, rolige vejrtrækning og viden om at sænke hestens stress, er redskaber, som kan hjælpe den til en parasympatisk tilstand, som er behagelig og gør den lærenem.

Min overbevisning er at straf modarbejder ønsket om en veltrænet, tillidsfuld hest, fordi, straf ikke siger hesten hvad træneren ønsker af den, derimod vil straf øge hestens stressniveau pga smerte, usikkerhed og forvirring.

Når jeg træner heste, giver jeg dem positive erfaringer og referencer, så de kan vise en rolig adfærd, fordi de genkender situationen og har fået en positiv association/erfaring, at (fx trafik, motorsav, cykler, fasaner, duer, rådyr) ikke er farlige. Et eksempel vi alle kender; en hest og et rovdyr som hunden kan sagtens nyde hinandens selskab, når hesten har fået positive erfaringer og oplevelser med hunden.

stressadfærd fx hesten bukker DSC05613

Hesten skal være afspændt for at kunne lære nyt

Er hesten utryg eller stresset over fx at være alene i ridehuset, er det svært for den at lære nyt, da al dens energi er koncentreret om at være overvågen. Her må træningen starte med gradvist at vænne den til at være alene. Når hesten er mentalt afspændt, er den positiv, lydhør og åben for at lære.

Hestens hjerne kan ikke planlægge besværlig eller vanskelig adfærd 

Hesten har ikke veludviklede frontallapper som vi mennesker. I frontallapperne hos os foregår planlagt tænkning. Hesten har ikke denne evne og har derfor ikke mental kapacitet til at planlægge at være besværlig. Den adfærd heste viser i nuet, kommer fra deres naturlige instinkter, medfødte temperament og alt det, de har oplevet fra omgivelserne og de mennesker, som har præget dem.

Heste er i nuet

Når hesten siger fra eller reagerer med øget stressniveau, er det fordi, der er noget, som får den i alarmberedskab, der kan være problemer med forståelsen eller fysikken som skal løses, før hesten kan fungere godt med ridning og træning.

Ensartede rutiner og præcis, venlig træning øger  tryghed, tillid og samhørighed.

Respektfuld hestetræning 

Når jeg træner hesten til fx: Stå stille, rense hove, trailer, ridehus, ride alene på tur eller sammen med andre, springe, vand og meget mere, bruger jeg gradvis tilvænning, læringsteori, god timing, godbidder og den tid det tager.

 Hestens nervesystem