Træn din hest til være alene hjemme

Træn din hest til være alene hjemme

Hestens medfødte naturlige flokinstinkt gør at den føler utryghed uden sine artsfæller, så det er naturligt at den ikke ønsker at blive forladt.

Forlades en hest i folden eller i stalden, kan den gå i panik og den stress det involverer, øger hestens generelle stressniveau og det ønsker ingen kærlig hesteejer for sin hest.

En stresset, bekymret hest æder hverken foder eller godbidder. Viser hesten stress gå da langsommere frem med træningen.

Med målrettet gradvis tilvænning, er det muligt at lære hesten at være alene hjemme.

Nøgleordene er gentagelser og forudsigelighed så hesten lærer at forstå situationen.

Ved den daglige træning fx, når hestene er sat ind i stalden, sættes træningshesten i en anden boks end sin egen – altid den samme være alene i stalden boks. Her skal være lækkert hø og musli eller gulerødder i krybben.

Så føres de øvrige heste ud af stalden, sådan at træningshesten stadig kan se hestevennerne. Er dette ok og træningshesten æder gulerødderne, sættet alle heste ind i deres egne bokse og dagens træning er slut. Denne procedure gentages hver dag i en uge.

Uge 2. Hestevennerne føres lidt længere væk, er træningshesten rolig øges adskillelsestiden med et par minutter. Dette gentages hver dag resten af ugen.

Uge 3. Hestevennerne føres til et sted hvor, træningshesten kan høre dem, og ændringen er, at den ikke kan se dem. Dette gentages hver dag resten af ugen.

Uge 4. Hestevennerne føres lidt længere væk og tiden fx 5 minutter holdes, hvis træningshesten er rolig. Dette gentages hver dag resten af ugen.

Uge 5. Er træningshesten stadig rolig ved at være i alenetræningsboksen og æder den sine gulerødder, gå da en lille tur med hestevennerne i fx 5 – 10 minutter, derefter sættes alle heste ind i deres egne bokse. Dette gentages hver dag resten af ugen. Fungerer det med 10 minutters adskillelse fortsættes hver dag resten af ugen.

Uge 6. Øg gradvis adskillelsestiden, rid en lille tur på hestevennerne på 15 minutter. Fortsæt på denne måde med at øge adskillelsestiden gradvist.

Det er vigtigt at træningshesten får lært, at ophold med guf i alenetræningsboksen, betyder at hestevennerne tager på tur og at den via træningen har forstået, at hestevennerne kommer tilbage igen.

Det er individuelt hvor lang træningstid forskellige hestetyper har brug for. Kriteriet for succes er at træningshesten er rolig, uden at svede og stresse, når hestevennerne kommer tilbage.

Ved den mindste tegn på stress, sænk kravene og bliv i længere tid på et lavere niveau som fungerer.

Er det ikke muligt at træne hver dag, kan træning hver 2. dag selvfølgelig også fungere, bare med 14 dage på hvert niveau.

Har træningshesten brugt alenetiden på at æde sit foder og forholder sig rolig, viser den at den kan håndtere at være alene, fordi træningen har givet forståelse for at hestevennerne kommer tilbage og det er trygt nok at være alene i træningsboksen.